هیچ محصول به در سبد خرید موجود نیست

توسکای دوست داشتنی

اولین پدیده پیکو یک کلبه چوبی کوچک بود که ناگهان به دل تعداد زیادی از زیباپسندان ایرانی و غیرایرانی شد. کلبه ای که از نهاوند ناگهان سر از قلب تهران در آورد، راه به ترکیه گشود و عراق را درنوردید. امروز وقت دلبری توسکاست. توسکا کلبه کاملا متفاوتی است از جنس چوب راش. عطر خوش چوب مشام آن‌هایی را که اندکی در دست میگیرندش می نوازد.

توسکا ظرافت های عجیبی دارد که با یک نگاه قابل شناسایی هستند و ظرافت‌های دیگری که تا آن را در دست نگیری و خوب نگاه نکنی به آن ها پی نمی‌بری.

همین روزها است که توسکا هم به جمع سایر محصولات پیکو و به همان نسبت پیکوبازار اضافه شده و علاقمندانش را خوشحال خواهد کرد.

توسکا